Fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten:specialisten van het bewegingsapparaat!

De fysiotherapeut behandelt klachten met betrekking tot het bewegingsapparaat. Onder bewegingsapparaat wordt verstaan de structuren die beweging veroorzaken en ondersteunen. Zoals botten, gewrichten, gewrichtsbanden, spieren en pezen.

fysiotherapeuten2

De Behandeling:

In het eerste consult wordt eerst een vraaggesprek (anamnese) afgenomen om de klacht te inventariseren. Daarna vindt er een onderzoek plaats. Ter afsluiting wordt er uitgelegd wat er is gevonden en in samenspraak met u een behandelplan opgesteld.

Uit de anamnese en onderzoek volgt een fysiotherapeutische diagnose.Daarna wordt er met u een behandelplan opgesteld. Er wordt door de fysiotherapeut korte- en lange termijn doelen gesteld. Naar aanleiding van de doelen worden de middelen gekozen (oefentherapie,mobilisaties enz.) om het doel te bereiken. Tijdens de behandeling kunnen de doelen en middelen worden bij gesteld. 

De fysiotherapeut maakt tijdens de behandeling gebruik van manuele technieken (massage, mobilisatie technieken), fysische techniek (stroomtherapie, UKG, ultrageluidtherapie), oefentherapie (oefeningen die u zelf kan doen of door de therapeut wordt gedaan), thermotherapie (warmtetherapie) en het geven van adviezen (houdings-, leef-, til- adviezen) 

Tijdens of nadat de behandelingen zijn gestopt, wordt de verwijzer op de hoogte gesteld over het resultaat van de behandelingen.

Fysiotherapeutisch consult:

Een fysiotherapeutisch consult kan door de huisarts worden aangevraagd. In het eenmalige consult wordt nagegaan of de klacht van de patient met fysiotherapie kan worden behandeld. Het eenmalige consult bestaat uit een anamnese (vraaggesprek) en een onderzoek. Het resultaat van het onderzoek wordt naar de huisarts gerapporteerd. De huisarts beslist dan fysiotherapie of verder onderzoek. 

Fysiotherapie op maat:

fysiotherapeuten3

Geen gedoe met invullijsten en algemene oefeningen.Geen sportschool met een fysiotherapeut ervoor, maar ZORG OP MAAT. Dat wil zeggen dat er goed wordt geluisterd naar uw klacht en hulpvraag. In combinatie met de resultaten van het onderzoek wordt er een persoonlijk en individueel behandelplan gemaakt. Dit behandelplan wordt tijdens de behandeling geevalueerd en bij gesteld. In een tijd van haast en commerciele zorg is geduld en zorg op maat zeer van belang.

fysiotherapeuten