Bedrijfsfysiotherapie

bedrijfsfysiotherapie

Iedereen kent het wel; na een (lange) dag werken heeft u bij thuiskomst last van schouders, nek of rug.

Na een avond op de bank is het probleem de volgende dag weer verdwenen.

Op zich is dit geen reden naar een (bedrijfs)fysiotherapeut te gaan, maar wat als deze klachten steeds terugkeren en na een avond rust niet meer weggaan? Of als u opziet tegen het werk, omdat u al weet dat het voor klachten zal gaan zorgen?

Dan is het tijd om een bedrijfsfysiotherapeut in te schakelen.

Door de organisatie van arbeid zorgvuldig te beoordelen en werkplekken aan een grondige analyse te onderwerpen, komen we tot de optimale inrichting van de werksituatie. Hieronder vallen onder andere; werkplek, werkinrichting, werkdruk, werktaken etc. Het is dus een breder scala van aandachtspunten waar naar wordt gekeken, meer dan alleen de werkplek. Er wordt getracht een structurele verbetering van het werkklimaat te bewerkstelligen. Tegelijkertijd besteden we ook aandacht aan de werknemer zelf. Advies met betrekking tot de juiste werkhouding en organisatie van het werk speelt een belangrijke rol in het voorkomen van klachten.

Natuurlijk is voorko
bedrijfsfysiotherapie2men beter dan genezen. En dus richten we ons in de eerste plaats op preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Bij bestaande gezondheidsproblemen gaan we op zoek naar de aard en oorzaak van de problemen en komen van daaruit tot gericht advies om de klachten te verminderen en te herstellen. Ook hier geldt dat de inrichting van het werk en de manier waarop de werknemer zijn werk verricht goed op elkaar moeten zijn afgestemd. Zit een werknemer al even met klachten thuis? Dan begeleiden we de organisatie en het individu bij herstel en bij een zorgvuldige reïntegratie.

Er is veel mogelijk binnen de bedrijfsfysiotherapie. Momenteel biedt de FysioAvondpraktijk de mogelijkheid gebruik te maken van 2 trajecten om de werksituatie te analyseren en waar nodig te verbeteren.


bedrijfsfysiotherapie3Traject 1;
werkplekcheck. Hierbij wordt de werkplek van de medewerker in een half uur nagekeken en waar nodig aangepast. Er wordt uitleg en advies gegeven over het gebruik van de werkplek en de indeling van het werk.

De werknemer ontvangt een formulier waarop een beschrijving staat van de voor hem ‘ideale’ werksituatie. Tevens wordt een rapportage van gevonden aandachtspunten gemaakt.

De kosten voor dit traject zijn 50 euro ex.BTW.

Traject 2; werkplekonderzoek. Hierbij wordt een uitgebreid onderzoek van de medewerker op de werkplek gedaan. Allereerst wordt een vraaggesprek gehouden met de medewerker om te inventariseren wat de klachten zijn en waar deze door kunnen zijn ontstaan.

Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de stressoren, zowel op de werkplek, als in de werkorganisatie. Er moet dan gedacht worden aan klimaat, maar ook aan de sfeer op de werkplek. Daarnaast is de indeling en organisatie van het werk ook een aandachtspunt.

Doorgaans neemt dit onderzoek 1 uur in beslag.

Na analyse van al deze factoren worden veranderpunten voorgesteld om de werksituatie te optimaliseren en daarmee verzuim te voorkomen.

De werknemer en werkgever ontvangen een uitgebreide rapportage van het onderzoek en de persoonsgebonden veranderpunten.

De kosten van dit traject zijn gemiddeld 200 euro ex.BTW. Indien u een andere invulling wilt geven aan het werkplekonderzoek zullen wij een op uw wensen afgestemde offerte maken.

bedrijfsfysiotherapie4